Bishop-Lindholm möbelsnickeri:

möbler och interiörer, hantverk och form

Om Bishop-Lindholm möbelsnickeri

Välkommen!

 

Mitt namn är Martin Bishop-Lindholm. Jag hoppas att min enkla och överskådliga hemsida ska inge både förtroende och nyfikenhet.

 

Jag har en gedigen, snart nio år lång utbildning inom möbelsnickeri och trähantverk, med erfarenheter från både Sverige och Japan. Jag är gesäll nr 126 från Capellagården på Öland, Carl Malmstens sista pedagogiska mästerverk.

 

Min vänskap med materialet och kärlek till hantverket vill jag väldigt gärna dela med mig utav. Trähantverk, möbelsnickeri och formgivning ger dig som kund dessa följande värden:

 

kreativitet och kontroll

hållbarhet och kvalitet

konsumtion med gott samvete.

Copyright by Bishop-Lindholm möbelsnickeri

About Bishop-Lindholm cabinetmaking

 

Welcome!

 

My name is Martin Bishop-Lindholm. I hope this simple and straightforward website will create confidence and awaken curiousity.

 

I have a solid, almost nine year long education in cabinetmaking and woodcraft, with experience from both Sweden and Japan. I am the 126:th journeyman to receive my diploma at Capellagården in Sweden, a craft-school created by the famous swedish designer Carl Malmsten.

Cabinetmaking and woodworking offers:

 

creativity and control

durability and quality

sustainable consumption.